Skoč na obsah Skoč na menu
nová stránka

Oznam ŠK TPM - seriál MM SR quad 2012 zrušený !

PDF  poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

STANOVISKO ŠK TPM K SG FIX CUP 2012

Športová komisia TPM sa rozhodla na základe nižšie uvedených skutočností nevypísať pre triedu QUAD  Medzinárodné majstrovstvá SR pre rok 2012.

Odstupujúceho predsedu subkomisie QUAD od rok 2012 vystriedala Andrea Zmajkovičová, s ktorou na konci minuloročnej sezóny bolo stretnutie, na ktorom sa predbežne riešil model podujatí QUAD pre rok 2012 s možnosťou vloženia disciplíny motocross, z dôvodu nízkej účasti pretekárov QUAD na podujatiach v minuloročnej sezóne.

Na zasadnutí ŠK TPM v dňoch 12-13.11.2011 bola prítomná p. Andrea Zmajkovičová, ktorej ŠK TPM predstavila navrhovaný model podujatí pre rok 2012, kde ŠK TPM navrhovala podujatie QUAD spojiť s podujatím MM SR mládeže. ŠK TPM subkomisii ponúkla okrem vloženého podujatia MMSR  mládeže aj zabezpečenie delegovaných činovníkov a finančný príspevok na zabezpečenie časomiery, tak ako to bolo po minuloročnú sezónu na podujatiach MM SR mládeže. Predsedníčka subkomisie QUAD Andreja Zmajkovičová s modelom súhlasila.

Na zasadnutí ŠK TPM dňa 27.11.2011 v Čataji, p. Andrea Zmajkovičová oznámila prítomným členom komisie, že navrhovaný model podujatí Quad nie je akceptovateľný pre sponzora podujatia a žiadala miesto vloženého podujatia MM SR mládeže vložiť triedu hobby motocross.  Po diskusii sa členovia ŠK TPM dohodli na modele podujatí QUAD vložením triedy MX1-C a MX2-C za podmienky, že uvedené triedy budú ocenené len na podujatí a nebude pre tieto triedy vypísaný seriál. Predsedníčka subkomisie QUAD Andreja Zmajkovičová s modelom súhlasila.

Na zasadnutí ŠK TPM dňa 13.01.2012 v Čataji p. Andrea Zmajkovičová prišla s požiadavkou vložiť do seriálu Quad triedu MX2junior-B a triedu MX4. Táto požiadavka bola zo strany ŠK TPM zamietnutá, nakoľko ŠK TPM je presvedčená o tom, že vložením motocorssových tried sa má pomôcť subkomisii Quad a nie vytvárať nový seriál pre motocross s vloženou triedou Quad. ŠK TPM pristúpila na požiadavku p. Zmajkovičovej  s vypísaním seriálu pre motocrossové tridy MX1-C a MX2-C.

Mesiac pred začiatkom športovej sezóny p. Andrea Zmajkovičová oznámila, že navrhovaný model neakceptuje. Predseda ŠK TPM Andrea Pravdová navrhla p. Zmajkovičovej, že v prípade, že sa prvého podujatia v Beckove zúčastní nízky počet jazdcov a p. Andrea Zmajkovičová bude finančne stratová, bude jej poskytnutá finančná pomoc s prostriedkov ŠK TPM a na ďalšie podujatie by bola vložená ďalšia trieda MX4.

Napriek návrhom sa p. Andrea Zmajkovičová rozhodla poriadať seriál Quad a motocross pod ČAM, ktorá nemá oprávnenie na vypísanie MM SR QUAD a nie je členskou organizáciou FIM, ktorou je SMF.

ŠK TPM sa rozhodla na základe uvedených skutočností, že na podujatia SG FIX CUP, ktoré budú poriadané na Slovensku nebudú delegovaný činovníci vlastniaci licenciu SMF. S pani Andreou Zmajkovičovou bola ukončená spolupráca ako s predsedom subkomisie QUAD.

Jazdci, ktorí majú vystavené licencie pre rok 2012, sa môžu rozhodnúť si licenciu ponechať, pre prípadnú účasť na medzinárodných podujatiach  v okolitých krajinách, alebo môžu licenciu vrátiť a budú im vrátené peniaze. Finančné prostriedky za licencie jazdcov, ktorí si licencie ponechajú zostane na podúčte subkomisie Quad pre rok 2013.

ŠK TPM , 27.03.2012

© 2021 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania | rss export
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. | tvorba web stránok