Skoč na obsah Skoč na menu
nová stránka

Informácia o výške štátnej dotácie pre rok 2013

PDF  poslať odkaz na túto stránku emailom  vytlačiť 

Informácia o výške štátnej dotácie pre rok 2013

V priebehu minulého týždňa odznela v médiach informácia ohľadne výšky štátnje podpory športu v roku 2013, kde bola v tabuľkovom prehľade informácia, že motocyklový šport dostal pre rok 2013 dotáciu vo výške 393.951€. V danej súvislosti chceme motocyklovú verejnosť informovať, že k 11.02.2013 má Slovenská motocyklová federácia schválenú dotáciu v celkovej výške 104.068€.

 

Uvedená výška dotácie je v zmysle podpísanej zmluvy poskytnutá z jednotlivých podprogramov v členení :

026 02 Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví - 74.600€
2013-02 Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2012 - 1.368€
026 03 Športovo talentovaná mládež - 13.100€
026 04 Materiálno-technický rozvoj športu - 15.000€

Kompletný tabuľkový prehľad schválených dotácii je možné načítať na stránke Ministerstva škosltva, mládeže a športu SR : http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2013/

© 2021 Slovenská motocyklová federácia | smf@smf.sk | podmienky používania | rss export
Práva na všetky použité materiály sú vyhradené. | tvorba web stránok